Pravidla soutěže

PRAVIDLA SLOSOVÁNÍ O POUKAZY NA PIVO Z PIVOVARŮ LOBKOWICZ PRO ČLENY CELIO+

1. Definice 

Pořadatelem akce je ML CZECH REPUBLIC s.r.o., sídlem U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00, Praha, IČ: 28468121, DIČ: CZ28468121, registrovaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 143752 (dále jen „Pořadatel“), jakožto provozovatel sítě prodejen celio a e-shopu www.celiostore.cz.
 

Účastníkem akce – soutěžícím – může být každý zákazník celio starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který je členem věrnostního klubu celio+ a splňuje další soutěžní podmínky – realizace nákupu. 
 
Do každého kola slosování je automaticky zařazen každý zákazník, který v daném týdnu nakoupí na www.celiostore.cz nebo v kamenné prodejně celio. Soutěžící může být do slosování zařazen v každém ze soutěžních kol v případě, že nakoupí v příslušném týdnu. Soutěžní kola probíhají v následujících termínech vždy od 00:01 počátečního dne do 23:59 závěrečného dne:

10. 10. - 16. 10. 2022
17. 10. - 23. 10. 2022
24. 10. - 30. 10. 2022
31. 10. - 6. 11. 2022
7. 11. - 13. 11. 2022
14. 11. - 20. 11. 2022
21. 11. - 27. 11. 2022
 
Výherci každého kola se stanou soutěžící, které náhodně vylosuje Pořadatel způsobem, který je zcela na rozhodnutí Pořadatele. Vyhodnocení bude probíhat po skončení každého kola.

Pořadatel po skončení každého kola náhodně vylosuje celkem 5 výherců, z nichž každý obdrží 1 poukaz na nákup zboží na e-shop www.pivobod.cz v hodnotě 500 Kč.
 

2. Doba konání akce 

Tato akce probíhá od 10. 10. 2022, 00:01 hod. do 27. 11. 2022 23:59 hod. 
 

3. Obecné podmínky akce

Soutěžící má právo výhru odmítnout. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo dle svého uvážení si výhru ponechat nebo náhodně vylosovat náhradního výherce. Přijetím poukazu soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami a podmínkami pro uplatnění poukazu. Každý soutěžící může v daném kole vyhrát pouze jednou. 
 

Slosování se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele včetně jejich osob blízkých.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či jakkoliv upravit tato pravidla.

Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

4. Výhry a jejich předání 

Výhrou v této akci je 35 poukazů v hodnotě 500 Kč na nákup na e-shopu www.pivobod.cz. Platnost jednolitých poukazů vyprší dne 31. 1. 2023. Poukaz je výhercům zasílán elektronickou formou.

Výherci soutěže budou o výhře Pořadatelem informováni po skončení každého kola slosování prostřednictvím e-mailu. Seznam výherců je Pořadatel oprávněn po skončení každého kola soutěže zveřejnit na Profilu Pořadatele na sociální síti Facebook a Instagram.

Soutěžící přijetím vyhraného poukazu akceptuje podmínky jeho použití, které jsou zcela dle rozhodnutí provozovatele e-shopu pivobod.cz, společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČ: 27258611. Pořadatel žádným způsobem neručí za možnost uplatnění poukazu, zejména v případě nedostupnosti zvoleného zboží nebo omezení dle závozových oblastí. 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci akce pořádané od 10. 10. 2022, 00:01 hod. do 27. 11. 2022 23:59 hod. Pořadatelem (dále jen „akce“ či „soutěž“)
 

Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů v rámci pořádané akce je společnost CS Apparel Services s.r.o., sídlem U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00, Praha 6, IČO: 143 70 786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364669 (dále jako "správce").
 

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů 

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude Pořadatel zpracovávat v souladu s právními předpisy tyto Vaše osobní údaje pro účely účasti v soutěži: jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození. V případě, že se stanete výhercem, může Pořadatel po skončení akce uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu Pořadatele na sociální síti. V souvislosti se akcí Pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává.
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zvláštní smlouvy představované těmito podmínkami účasti. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení této soutěže a poté budou Pořadatelem odstraněny. 

Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů 

Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům Pořadatele, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány Pořadatelem pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany Pořadatele. Sám Pořadatel je nepředává mimo EU.
 

Vaše práva jakožto subjektu osobních údajů
Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese 
info@celiostore.cz

Soutěžící má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od Pořadatele týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy. 

Soutěžící dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu). 

Soutěžící má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Další informace o ochraně osobní údajů správce můžete nalézt na https://www.celiostore.cz/ochrana-osobnich-udaju.  
V Praze dne 10. 10. 2022 

newsletter-img-mobile newsletter-img-desktop
Přihlas se k odběru newsletteru a získej unikátní kód na slevu 10 % na první nákup.
Tvoje e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečti si naše podmínky zpracování osobních údajů.

K přihlášení už stačí jen jeden klik, děkujeme!
Do tvojí emailové schránky jsme odeslali potvrzovací link. Kliknutím na něj dokončíš registraci a už ti neunikne žádná novinka ani sleva!

Vítejte na oficiálním e-shopu Celio pro Českou republiku. Bohužel, váš prohlížeč není kompatibilní s nejmodernějšími standardy a náš e-shop se nebude zobrazovat správně. Použijte prosím jiný prohlížeč.

Mozilla Firefox
Google Chrome

Děkujeme za pochopení.