Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o 20 vstupenek do Cinema City pro členy celio+ 
 
1. Definice  

Pořadatelem akce je ML CZECH REPUBLIC s.r.o., sídlem U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00, Praha, IČ: 28468121, DIČ: CZ28468121, registrovaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 143752 (dále jen „Pořadatel“), jakožto provozovatel sítě prodejen celio a e-shopu www.celiostore.cz. 

Účastníkem akce – soutěžícím – může být každý zákazník celio starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který je členem věrnostního klubu celio+ a splňuje další soutěžní podmínky.  

Do slosování bude zařazen každý, kdo odpoví na soutěžní otázku: S kým bys šel nejraději do kina a proč? pod soutěžním příspěvkem na instagramovém profilu Pořadatele, označí daného člověka a zároveň bude v době vyhodnocení soutěže členem věrnostního klubu celio+.  

Výherci se stanou soutěžící, které náhodně vylosuje Pořadatel způsobem, který je zcela na rozhodnutí Pořadatele. Vyhodnocení bude probíhat po skončení soutěže. 

Pořadatel po skončení soutěže náhodně vylosuje celkem 10 výherců, z nichž každý obdrží 2 vstupenky do sítě kin Cinema City v celkové hodnotě 526 Kč.  

2. Doba konání akce  

Tato akce probíhá od 18. 2. 2023, 00:01 hod. do 28. 2. 2023 23:59 hod.  

3. Obecné podmínky akce 

Soutěžící má právo výhru odmítnout. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo dle svého uvážení si výhru ponechat nebo náhodně vylosovat náhradního výherce. Přijetím poukazu soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami a podmínkami pro uplatnění poukazu. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.  

Slosování se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele včetně jejich osob blízkých. 

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. 

Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či jakkoliv upravit tato pravidla. 

Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.  

4. Výhry a jejich předání  

Výhrou v této akci je 20 vstupenek do kin sítě Cinema City v hodnotě 263 Kč na libovolnou 2D projekci. Platnost jednotlivých poukazů vyprší dne 17. 7. 2023. Poukaz je výhercům zasílán elektronickou formou. 

Výherci soutěže budou o výhře Pořadatelem informováni prostřednictvím sociální sítě Instagram nejpozději do 5 dnů od skončení soutěže.  Seznam výherců je Pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na Profilu Pořadatele na sociální síti Facebook a Instagram. 

Soutěžící přijetím vyhraného poukazu akceptuje podmínky jeho použití, které jsou zcela dle rozhodnutí provozovatele multikin Cinema City Czech s.r.o., CC Galaxie building, 1st fl., Arkalycká 951/3, P4-Háje, 149 00, Prague, Czech Republic, IČO: 264 49 242, DIČ: CZ26449242. Pořadatel žádným způsobem neručí za možnost uplatnění poukazu.  

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ   

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci akce pořádané od 18. 2. 2023, 00:01 hod. do 28. 3. 2023 23:59 hod. Pořadatelem (dále jen „akce“ či „soutěž“) 

Správce osobních údajů  

Správcem Vašich osobních údajů v rámci pořádané akce je společnost CS Apparel Services s.r.o., sídlem U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00, Praha 6, IČO: 143 70 786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364669 (dále jako "správce"). 

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů  

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude Pořadatel zpracovávat v souladu s právními předpisy tyto Vaše osobní údaje pro účely účasti v soutěži: jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození. V případě, že se stanete výhercem, může Pořadatel po skončení akce uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu Pořadatele na sociální síti. V souvislosti se akcí Pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává. 
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zvláštní smlouvy představované těmito podmínkami účasti. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení této soutěže a poté budou Pořadatelem odstraněny.  
 
Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů  

Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům Pořadatele, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány Pořadatelem pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany Pořadatele. Sám Pořadatel je nepředává mimo EU. 

Vaše práva jakožto subjektu osobních údajů 
Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese info@celiostore.cz.  

Soutěžící má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od Pořadatele týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.  

Soutěžící dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu).  

Soutěžící má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

Další informace o ochraně osobní údajů správce můžete nalézt na https://www.celiostore.cz/ochrana-osobnich-udaju.   
V Praze dne 16. 2. 2023 

newsletter-img-mobile newsletter-img-desktop
Přihlas se k odběru newsletteru a získej unikátní kód na slevu 10 % na první nákup.
Tvoje e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečti si naše podmínky zpracování osobních údajů.

K přihlášení už stačí jen jeden klik, děkujeme!
Do tvojí emailové schránky jsme odeslali potvrzovací link. Kliknutím na něj dokončíš registraci a už ti neunikne žádná novinka ani sleva!

Vítejte na oficiálním e-shopu Celio pro Českou republiku. Bohužel, váš prohlížeč není kompatibilní s nejmodernějšími standardy a náš e-shop se nebude zobrazovat správně. Použijte prosím jiný prohlížeč.

Mozilla Firefox
Google Chrome

Děkujeme za pochopení.