Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů členů věrnostního klubu

Podmínky členství věrnostního klubu

 

Potvrzením registračního formuláře a odsouhlasením (zaškrtnutím) pole „registrovat se“ uděluji společnosti CS Apparel Services s.r.o., se sídlem U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČO: 143 70 786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364669 („ dále jen „Správce“), v souvislosti s mou registrací do Věrnostního klubu CELIO PLUS („Klub“), členstvím, provozováním Klubu a čerpáním výhod svůj výslovných souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, které jsem Správci dobrovolně poskytl/a („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES a zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů).

 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas udělený Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je ale nezbytné pro Vaše členství ve věrnostním Klubu. Bez poskytnutí osobních údajů se nemůžete stát členem Klubu a využívat členských výhod.

 

Společnost CS Apparel Group a.s., se sídlem U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 08261512, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24488 zastřešuje v rámci skupiny CSAG Group společnosti BMMCR s.r.o, se sídlem U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 05709156, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269329, a společnost CS Retail 1969, s.r.o., se sídlem na adrese U Hvězdy 1451/4, PSČ: 162 00 Praha 6, IČO: 087 88 375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325315, a společnost SAM 73 APPAREL s.r.o., se sídlem Milady Horákové, Kladno, IČ: 27115411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97385 (dále společně jen „CSAG Group“). Součástí skupiny CSAG Group jsou zejména značky Under Armour, SAM73, GAP a Celio. Pro skupinu CSAG spravuje domény všech značek a společností skupiny - https://www.underarmour.cz/, https://www.sam73.cz/, https://www.gapstore.cz/ a https://www.celiostore.cz/ a zároveň organizuje a řídí všechny věrnostní kluby uvedených značek, tedy i Klub, společnost CS Apparel Services (CSAG kluby).

Společnost CS Apparel Services je správcem osobních údajů všech členů uvedených věrnostních klubů, tedy subjektů údajů, kteří navštíví uvedené internetové stránky skupiny CSAG a registrují se zde do CSAG klubů. Správce zřídil a spravuje databázi všech členů věrnostních klubů CSAG.

 

Osobní údaje do registračního formuláře poskytuji v rozsahu: jméno, příjmení, login, heslo, datum narození telefon, e-mail, adresa (fakturační, doručovací) a výslovně souhlasím s jejich zpracováváním za účelem vedení členství ve věrnostním Klubu a pro marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a služeb potřebám členů a zkvalitňování služeb.

Mezi zpracovávané údaje patří dále údaje vzniklé členstvím ve věrnostním programu Klubu, data o objednávkách, nákupech a informace o platbách.

 

Marketingové upozornění:

  • Pokud nebylo ze strany člena Klubu výslovně odmítnuto zasílání obchodního sdělení, může Vám Správce e-mailem zasílat newslettery CSAG Group;
  • Z odběru newsletteru je možné se kdykoliv v budoucnu bezplatně odhlásit. Zrušení odběru provedete prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru;

 

V rámci členství v klubu Vám mohou být zasílány následující newslettery:

 

  • nabídky klubových výhod Klubu za věrnost
  • slevové vouchery a další nabídky CSAG klubů
  • informativních e-maily o akcích CSAG klubů

 

Správce může Vaše osobní údaje zpracovávat za použití výhradně automatizovaných postupů. To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly členům věrnostního programu poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěného nákupního chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví členové věrnostního programu obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným členům věrnostního programu.

 

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji Správci k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu po dobu trvání členství v Klubu nebo do jeho odvolání. Nad rámec takto stanovené doby je Správce oprávněn zpracovávat Osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, po dobu nezbytnou k ukončení členství nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv Správce vůči mé osobě, případně dokud nenastane jiná okolnost, jež může mít za následek ukončení zpracování osobních údajů (např. ukončení existence Klubu, apod.). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

 

Správce zpracovává Osobní údaje též prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž souhlasím, že Správce je oprávněn mé osobní údaje těmto zpracovatelům poskytnout, a to v rozsahu nezbytně nutném pro stanovený účel zpracování. Zpracovateli dle předchozí věty se rozumí zejména osoby pověřené správou databáze Osobních údajů, zajištěním jejího technického řešení. Seznam zpracovatelů, kterým Správce aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů skupiny CSAG Group. Správce nepředává Osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

 

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@csapparelgroup.cz.

 

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu odvolat kdykoli prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@csapparelgroup.cz nebo písemně na adrese CS Apparel Group a.s., se sídlem U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov. Správce bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat. Důsledkem odvolání souhlasu je zánik Vašeho členství v Klubu. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka/políček souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.

 

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu trvání mého členství ve věrnostním programu Klubu, nejdéle však do doby jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv.

 

Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila se Zásadami zpracování osobních údajů skupiny CSAG Group a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží, že jsem mu zcela porozuměl/a, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné.

 

Jsem srozuměn/a s tím, že žádné výhody a odměny poskytované v rámci Klubu nejsou právně

vymahatelné. Věrnostní body jsou nepřevoditelné.

 

Podrobnější informace ohledně zpracovávání a ochrany osobních údajů (Zásady zpracování osobních údajů skupiny CSAG Group) najdete na následujícím odkazu: https://www.celiostore.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-csag-group.

 

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán státní správy, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz

newsletter-img-mobile newsletter-img-desktop
Přihlas se k odběru newsletteru a získej unikátní kód na slevu 10 % na první nákup.
Tvoje e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečti si naše podmínky zpracování osobních údajů.

K přihlášení už stačí jen jeden klik, děkujeme!
Do tvojí emailové schránky jsme odeslali potvrzovací link. Kliknutím na něj dokončíš registraci a už ti neunikne žádná novinka ani sleva!

Vítejte na oficiálním e-shopu CELIO pro Českou republiku. Bohužel, váš prohlížeč není kompatibilní s nejmodernějšími standardy a náš e-shop se nebude zobrazovat správně. Použijte prosím jiný prohlížeč.

Mozilla Firefox
Google Chrome

Děkujeme za pochopení.